Podstawową działalnością ALMAR Sp.j. jest wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych hal produkcyjnych o różnym przeznaczeniu. Od powstania firmy w 1992r zrealizowaliśmy wiele obiektów dla tak znanych inwestorów jak np.: Stosując nowoczesne rozwiązania i sprawdzone technologie spełniamy rosnące wymagania naszych Klientów a zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów zapewnia najwyższe standardy naszych realizacji.
SPECJALIZACJA
- Konstrukcje stalowe
- Urządzenia i elementy technologii
- Montaż zewnętrznych sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych
- Usługi warsztatowe
Gazela Biznesu 2007
DOŚWIADCZENIE
Właściciele firmy ALMAR inż. Marek Matwijewicz i mgr inż. Jerzy Rusiniak posiadają ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu konstrukcji dla przemysłu. Ich wiedza i zaangażowanie doprowadziły firmę do grona najbardziej liczących się w tej branży firm na terenie woj. Lubuskiego.